Grand Teton - Jasmino

Oxbow Bend in Grand Teton National Park

2011USAWyomingGrand Teton National ParkHDR